ajuts oci nocturn

La Generalitat de Catalunya obrirà en les properes hores la 5ª Convocatòria d’ajuts per a establiments d’oci nocturn tancats per les restriccions sanitàries de la Covid-19.

Amb la finalitat d’ajudar a aquests negocis davant la disminució dràstica de facturació derivada dels tancaments acordats com a mesures de contenció de les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

  • Autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn.
  • D’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.
  • Obligats al tancament i suspensió d’activitat en aplicació de la  RESOLUCIÓ SLT/3787/2021, de 23 de desembre.

S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn: els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

 

Quantitat dels ajuts per l’oci nocturn:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

La quantia de la subvenció consistirà en una aportació única amb una quantia màxima de:

  • 15.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 120.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l’efecte d’aquesta ajuda es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana l’any 2019, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.En el cas d’empreses que han iniciat la seva activitat, més tard del 14 de març de 2020 o al 2021, es tindrà en compte el nombre de persones que han tingut de mitjana durant els mesos que han estat oberts, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació exigida a través del Canal Empresa.La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

 

SOLICITAR CONSULTA

A  SAMMOS LEGAL Advocats disposem d’un equip especialitzat en la tramitació d’ajuts i subvencions per gestionar  la tramitació amb les màximes garanties d’èxit a aquelles persones que ho necessitin.

Com sempre podeu adreçar-vos a nosaltres per ampliar aquesta informació.

Paula Fuentes

 

Persona de contacte: Paula FUENTES

paula.fuentes@sammoslegal.es

Telèfon de contacte: 932411520 Ext. 2004