Subvencions a Barcelona

Un any més l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un programa de subvencions i d’ajuts a la contractació per alleugerir les despeses que afronteu les empreses a l’hora de realitzar noves contractacions de personal i per fomentar l’ocupació a la ciutat.

Enguany, les empreses i persones treballadores autònomes podeu rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte formalitzat, amb un plus de 1.000 euros, si la contractació es destina als col·lectius amb major taxa d’atur a la ciutat: dones de totes les edats i homes menors de 30 i majors de 45 anys.

Així doncs, el programa ofereix ajuts de 5.000 euros per cada nova contractació d’homes que en la data de la contractació tinguin entre 30 i 44 anys, i de 6.000 euros, per cada nou contracte adreçat a dones o a homes menors de 30 i majors de 45 anys. En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur i empadronada a Barcelona, i els contractes han de ser d’un mínim de sis mesos (o indefinits) i a jornada completa.

LA TEVA EMPRESA POT DEMANAR LA SUBVENCIÓ SI :

  • Té com a mínim un centre de treball a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on presta els seus serveis la persona contractada.
  • Desenvolupa la seva activitat des de fa més de sis mesos.
  • Està al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d’Hisenda), l’Agència Tributària i la Seguretat Socia
  • No està afectada actualment per processos de regulació d’ocupació.
  • Subscriu i formalitza un contracte laboral d’un mínim de 6 mesos (o indefinit) a jornada completa, a partir de l’1 de gener de 2021 i que segueixi en vigor en el moment de la sol·licitud.

Cal tenir en compte que el màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa organització és de 10 i que el nombre de persones treballadores amb subvenció no podrà superar la plantilla que tenies prèviament.

Consulteu les bases legals per conèixer tots els requisits.

COM POTS SOL·LICITAR LAS SUBVENCIONS?

Cal omplir les dades i annexar la documentació necessària (en format pdf) segons formulari de l’aplicació del programa. Aleshores, es generarà una instància de sol·licitud que caldrà annexar i registrar online al portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

El termini per presentar les sol·licituds de subvencions comença l’11 de maig i finalitza el 15 de novembre de 2021.

Si precisa més informació poden contactar amb l’ Elena Rodriguez , la nostra  responsable del Àrea de Gestió Laboral.

Sammos Legal Advocats